สมัครทดลองเรียน

Browse Change Remove
Browse Change Remove
Browse Change Remove

วิธีการชำระเงินค่าสมัครทดลองเรียน

ท่านสารมารถชำระเงินค่าสมัครทดลองเรียนผ่านบัญชีธนาคารได้ดังนี้

ธนาคาร ชื่อบัญขี เลขบัญชี
ธ.กรุงเทพ นส.เพชรพิไล รงค์ประเสริฐกุล 877-720-1933
ธ.กรุงไทย LEARN AMERICAN ENG 762-043-4518
ธ.กรุงศรี LEARN AMERICAN ENG 253-158-8336
ธ.กสิกรไทย นส.เพชรพิไล รงค์ประเสริฐกุล 904-212-0712
ธ.ทหารไทย นส.เพชรพิไล รงค์ประเสริฐกุล 217-214-2644
ธ.ไทยพาณิชย์ LEARN AMERICAN ENG 405-980-2534